• Kde jsem:
  • Úvod

Úvod

             tel.: 565492201, 565493203, fax: 565492116, IČO: 70844348

NABÍZÍME

ODBORNÝ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

SPOLUPRÁCI S RODINOU
MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM
KOOPERACI S DALŠÍMI SUBJEKTY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TRENDŮ
PŘEDPORODNÍ A POPORODNÍ PŘÍPRAVU A PÉČI
PROFESNÍ PŘÍPRAVU

DYNAMICKOU PRÁCI SE SKUPINOU

                   UMÍME

    PRIMÁRNÍ PREVENCI A DIAGNOSTIKU V SVP
    REEDUKACI PORUCH CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
    SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁLNÍ PREVENCI VE VÚ
    REEDUKACI PORUCH CHOVÁNÍ
             - NEZLETILÝCH DÍVEK
             - TĚHOTNÝCH NEZLETILÝCH DÍVEK
             - NEZLETILÝCH MATEK S DĚTMI
             - DÍVEK EXPERIMENTUJÍCÍCH S NÁVYKOVOU LÁTKOU
   TERAPEUTICKÉ A ETOPEDICKÉ VEDENÍ

                                     CÍLE

               PŘÍPRAVA PRO SAMOSTATNÝ ŽIVOT
               SEBEREFLEXE
               SEBEOVLÁDÁNÍ
               ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ
               RESOCIALIZACE
               TEORETICKÉ ZNALOSTI
               PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI
               ZODPOVĚDNOST ZA SEBE

 

Volejbalový turnaj "O pohár ředitele"

25. 1. 2017

Ve dnech 12. - 14. 5. 2017 se uskuteční 9. ročník volejbalového turnaje "O pohár ředitele" Výchovného ústavu Černovice.

Změna čísla účtu

16. 12. 2016

Dovolujeme si Vás informovat o změně bankovního spojení pro zasílání plateb. Nové číslo účtu: 4737261/0710  

Krátký dokument o Tvářích lásky

9. 9. 2016

Poradna Magdala realizovala v našem zařízení Projekt Tváře lásky, který byl zdokumentován krátkým filmem. Jsou v něm shrnuty hlavní myšlenky...[ ↑ k obsahu ↑ ]