• Kde jsem:
  • Úvod

Úvod

             tel.: 565492201, 565493203, fax: 565492116, IČO: 70844348

NABÍZÍME

ODBORNÝ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

SPOLUPRÁCI S RODINOU
MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM
KOOPERACI S DALŠÍMI SUBJEKTY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TRENDŮ
PŘEDPORODNÍ A POPORODNÍ PŘÍPRAVU A PÉČI
PROFESNÍ PŘÍPRAVU

DYNAMICKOU PRÁCI SE SKUPINOU

                   UMÍME

    PRIMÁRNÍ PREVENCI A DIAGNOSTIKU V SVP
    REEDUKACI PORUCH CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
    SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁLNÍ PREVENCI VE VÚ
    REEDUKACI PORUCH CHOVÁNÍ
             - NEZLETILÝCH DÍVEK
             - TĚHOTNÝCH NEZLETILÝCH DÍVEK
             - NEZLETILÝCH MATEK S DĚTMI
             - DÍVEK EXPERIMENTUJÍCÍCH S NÁVYKOVOU LÁTKOU
   TERAPEUTICKÉ A ETOPEDICKÉ VEDENÍ

                                     CÍLE

               PŘÍPRAVA PRO SAMOSTATNÝ ŽIVOT
               SEBEREFLEXE
               SEBEOVLÁDÁNÍ
               ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ
               RESOCIALIZACE
               TEORETICKÉ ZNALOSTI
               PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI
               ZODPOVĚDNOST ZA SEBE

 

Omezení provozu školní kuchyně

26. 6. 2017

Vážení strávníci, v týdnu od 3. - 7. 7. 2017 bude probíhat rekonstrukce kuchyně. Provozu bude omezen, a proto se nebude vařit pro...

Hledáme asistenta pedagoga a speciálního pedagoga

15. 5. 2017

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna Černovice hledá asistenta pedagoga a speciálního pedagoga na plný...

Krátký dokument o Tvářích lásky

9. 9. 2016

Poradna Magdala realizovala v našem zařízení Projekt Tváře lásky, který byl zdokumentován krátkým filmem. Jsou v něm shrnuty hlavní myšlenky...[ ↑ k obsahu ↑ ]