Obsah

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Kriteria pro přijetí do 1.ročníku SŠ pro školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:

Šití prádla 31-59-E/02,

Zahradnická výroba 41-52-E/02,

Práce ve stravování 65-51- E/02.

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující kriteria:

  • dosažené vzdělání ( splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. V případě, že uchazeč podává přihlášku prostřednictvím našeho zařízení, zdravotní způsobilost se nevyžaduje. 

   

Maximální počet přijatých studentů do jednotlivých oborů je  8. V případě většího počtu přihlášených, než je kapacita třídy, se přihlíží k průměrnému prospěchu.

Pro školní rok 2018/2019 rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2018. Podle zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno nejdříve v pracovní dny po 22. 4. 2018. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole nejdříve po 22. 4. 2018.