Obsah

Náhradní termín Závěrečných zkoušek za šk. rok 2016/17 se koná:

Písemná část ZZ.   4. 12. 2017
Praktická část ZZ:  5. - 6. 12. 2017
Ústní část ZZ.        13. 12. 2017 

 

Učební obor 65-51-E/02 Práce ve stravování (PVS)
Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky
Místopředseda ZK: Mgr. et Mgr. Josef Michálek, ředitel VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice
Členové ZK: Bc. Eva Pěnková, DiS., učitelka odborných předmětů a odborného výcviku SŠ Černovice a zastupující třídní učitel
                  Lenka Svadbová, učitelka odborných předmětů SŠ Černovice 
                  - podle Vyhlášky č. 47/2005 Sb. § 3, odst. 2, odborník z praxe Vladimíra Jiráková, kuchařka, Domov Kopretina, Černovice