• Kde jsem:
  • Úvod
  • Výchovný ústav

Výchovný ústav

Cílová skupina: dívky ve věku 15 - 18 let, nebo pro těhotné a nezletilé matky od 12 - 18 let s nařízenou ústavní výchovou a jejich děti.

Výchovný ústav má šest výchovných skupin. Každá skupina má dva skupinové vychovatele, kteří zajišťují chod po všech stránkách.


- adaptačně - diagnostická výchovná skupina

- výchovné skupiny těhotných a matek s dětmi

- výchovná skupina běžná

- výchovná skupina polovolná

- cvičný byt
 

Adaptačně - diagnostická výchovná skupina

Adaptačně diagnostická skupina slouží k pobytu pro nově přijaté dívky. Práce této skupiny je zaměřena adaptaci dívky, seznámení s vnitřním řádem a provozem zařízení


 

Výchovné skupiny těhotných a matek s dětmi

První skupina pro těhotné a matky s dětmi byla zřízena v roce 1992, další v roce 1996 a třetí v roce 2002. V současné době se již kapacita zařízení nedělí.


 

Výchovná skupina běžná

Běžná výchovná skupina poskytuje zázemí dívkám po adaptaci.


 

Výchovná skupina polovolná

Výchovná skupina s takzvaným polovolným režimem, kde jsou kompetence dívky postupně posouvány až na úroveň kompetencí samostatného člověka. Vztah s odbornými pracovníky je založen na oboustranné důvěře, je posilována sociální a finanční gramotnost dětí.

Do této skupiny jsou ubytována děvčata, která splnila veškeré výchovné a osobnostní předpoklady pro ubytování na polovolné skupině, dosahují dobrých výsledků ve škole i v internátě.

Všechna děvčata spolurozhodují o svém volném čase. Výchovná skupina je umístěna v areálu ústavu vedle internátu.


 

Cvičný byt

 Prioritou startovacího bytu je přiblížit se reálnému civilnímu životu a zmírnit, nebo zcela vytěsnit tak pomyslnou propast přechodu ze zařízení do života. Jde o byt, který je umístěn mimo areál výchovného ústavu.

Děvčata vykonávají veškeré činnosti související s „běžným“ životem samostatně bez přímého vedení pedagogických pracovníků. Děvčata studují ve Střední škole při Výchovném ústavu, nebo v civilním Odborném učilišti. Dívky si svůj pracovní i volný čas řídí samostatně. Dívky disponují finančními prostředky, s možností konzultace s odbornými pracovníky.

Dívky se, kromě oběda, stravují samostatně. Po konzultaci s nutriční terapeutkou našeho zařízení vytvářejí vlastní jídelní lístek, nakupují potraviny a připravují pokrmy.


 

Zahradní slavnost 10. ročník

17. 8. 2017[ ↑ k obsahu ↑ ]