Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Z rozhodnutí ředitele VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice bude školní vyučování ukončeno dne 29. 6. 2018 ve 12 hodin.

Dívky mohou, na základě písemné žádosti zákonného zástupce a se souhlasem příslušného úřadu, OSPOD, odjíždět na dovolenky v termínu 29. 6. 2018 - 26. 8. 2018.