Černovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rok 1991 znamenal významný posun ve funkci výchovného ústavu – připravovalo se zřízení kojeneckého oddělení v ústavních prostorách, které bylo uvedeno do provozu 1. srpna 1992. Druhé a třetí oddělení pro nezletilé matky a děti byla zřízena v roce 1996 a 2002. V současné době se již kapacita nedělí, všechny prostory jsou upraveny pro matky s dětmi.

V roce 2003 byla dokončena přístavba školy, kde byly zřízeny moderní třídy, kuchyňka pro odborný výcvik děvčat, počítačová učebna apod. V roce 2005 pak proběhla přístavba internátu, díky čemuž došlo k rozšíření internátu a děvčata tak mají více pohodlí.

Od 1. 9. 2006 je ředitelem Výchovného ústavu Mgr. Bc. Josef Michálek. Nastoupil v období radikální transformace speciálního školství v České republice, s níž souvisejí časté legislativní změny. 

Počátkem roku 2007 byly zřízeny webové stránky a vytvořeno logo našeho zařízení. Dochází k demolici pavilonů, které byly postaveny v roce 1943. Ty byly zničeny sněhem během zimy v roce 2005. Poprvé jsme pro veřejnost zorganizovali Zahradní slavnosti, které se od té doby konají pravidelně každý rok koncem léta a mají velkou návštěvnost. Rovněž byla v roce 2007 obnovená spolupráce s Reedukačním centrem ve Zlatých Moravcích a Spišském Hrhově na Slovensku.

Kapacita zařízení byla v té době stále 48 dívek, z toho 24 těhotných a nezletilých matek s dětmi, 6 výchovných skupin, z toho 3 pro matky s dětmi.V současné době se již kapacita nedělí.

V průběhu roku 2008 byly ukončeny opravy interiéru budovy č. 296 „pekárna“, kde následně v roce 2011 byl otevřen tzv. cvičný byt. V rámci rekonstrukce byla zřízena v půdních prostorách administrativní budovy společenská místnost, kterou využívají dívky ke cvičení, tancování, prezentaci výrobků při výstavách, k pořádání přednášek a různých dalších akcí.

Dne 16. 5. 2008 se uskutečnila oslava k 50. výročí založení ústavu.

V areálu naší Střední školy byly umístěny herní prvky pro potřeby dětí našich nezletilých matek. Hrad, lavičky, domeček, lanová pyramida a další. Jsou vyrobeny z odolného akátového dřeva a jsou atrakcí i pro děti z Černovic.

V blízkosti dětského hřiště bylo vybudováno i víceúčelové sportoviště. Jedná se o hřiště o rozměrech 13x24 m s umělým polyuerantovým povrchem včetně sportovního vybavení. Běžecká oválná dráha okolo hřiště má šířku 2,75 m a pískové doskočiště je 8x 2,75 m velké. 

Rok 2009 znamenal začátek změn v oborech vzdělávání naší Střední školy, pedagogičtí pracovníci začali připravovat a realizovat ŠVP (školní vzdělávací program). 

Pravidelnými akcemi se staly zážitkové víkendy v RS Lhotka, reprezentace dívek na celostátních i mezinárodních sportovních olympiádách, pořádání prodejních výstav pro veřejnost, návštěvy výstav jako např. Flora Olomouc. Hobby České Budějovice, hokejových utkání v Českých Budějovicích, lyžařské a plavecké výcviky a mnoho dalších.

Dne 15. 2. 2011 byl zahájen provoz cvičného (startovacího) bytu.

Dále byla zrekonstruována střecha na dílnách švadlen a provedena montáž nového oplocení kolem areálu školy.