Obsah

Přijatí uchazeči

Přijatí uchazeči pro školní rok 2020/21

V prvním kole přijímacího řízení byli přijati tito uchazeči dle přidělených registračních čísel:

 

 

 

 

V druhém kole přijímacího řízení byli přijati tito uchazeči dle přidělených registračních čísel: