Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

2. kolo přijímacího řízení šk. r. 2023-2024

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do těchto oborů a počet volných míst:

Práce ve stravování 65-51-E/02         6 volných  míst

Zahradnická výroba 41-52-E/02         6 volných míst

 

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb. a novely školského zákona č.472/2011 Sb. jsou stanovena následující kritéria:

  • dosažené vzdělání (splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
  • v případě, že uchazeč podává přihlášku prostřednictvím našeho zařízení, zdravotní způsobilost se nevyžaduje

 

Přihlášku je nutné zaslat do 23. 6. 2023.

Další informace ke studiu najdete v sekci Střední škola - obory vzdělávání, podmínky přijímacího řízení.