Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Kritéria přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:

  • Zahradnická výroba 41-52-E/02,
  • Práce ve stravování 65-51- E/02.

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující kritéria:

  • dosažené vzdělání (splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

V případě, že uchazeč podává přihlášku prostřednictvím našeho zařízení, zdravotní způsobilost se nevyžaduje.   

Maximální počet přijatých studentů do jednotlivých oborů je  8. V případě většího počtu přihlášených, než je kapacita třídy, se přihlíží k průměrnému prospěchu.

Pro školní rok 2023/2024 rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2023. Podle novely školského zákona bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno nejdříve v pracovní dny po 22. 4. 2023. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole nejdříve od 22. 4. 2023.