Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Přijatí uchazeči ve 2. kole

Ve 2. kole byli přijati tito uchazeči:

Obor Práce ve stravování:

0925-1
1695-1