Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Přijatí uchazeči

prvním kole přijímacího řízení byli přijati tito uchazeči dle přidělených registračních čísel:

Do oboru 65-51-E/02 Práce ve stravování:

 410280
 526573
 526628
 526679
 526739

   

Do oboru 41-52-E/02 Zahradnická výroba:

 528117
 528132
         
 

V Černovicích 15. 5. 2024