Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Přijatí uchazeči ve 2. kole

Ve 2. kole byli přijati tito uchazeči:

Obor Práce ve stravování:

1036-2

1779-2

1829-2

2247-1

2302-1

Obor Zahradnická výroba:

1589-1

2302-1