Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

 

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo pro školní rok 2024/2025

 

Práce ve stravování - dvouletý obor                65-51-E/02                     přijímáno 10 žákyní

 

 • Přijímací zkouška pro školní rok 2024/25 se nekoná
 • Řádně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání
 • Doložení výsledků vzdělávání za předposlední ročník a první pololetí posledního ročníku ZŠ
 • Posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání vydané lékařem (alergie, duševní onemocnění uchazeče, psychiatrická medikace). V případě, že uchazeč je před podáním přihlášky umístěn v našem zařízení, posouzení zdravotní způsobilosti není vyžadována.
 • Psychologickou či etopedickou zprávu u dětí ze školských zařízení
 • Ukončení povinné školní docházky v devátém nebo nižším než devátém ročníku základní školy, nebo neúspěšné ukončení základní školy v devátém ročníku
 • Zájem o vzdělávání a zvolený obor

 

 

 

Zahradnická výroba - dvouletý obor               41-51-E/02                        přijímáno 5 žákyní

 

 • Přijímací zkouška pro školní rok 2024/25 se nekoná
 • Řádně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání
 • Doložení výsledků vzdělávání za předposlední ročník a první pololetí posledního ročníku ZŠ
 • Posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání vydané lékařem (alergie, duševní onemocnění uchazeče, psychiatrická medikace). V případě, že uchazeč je před podáním přihlášky umístěn v našem zařízení, posouzení zdravotní způsobilosti není vyžadována.
 • Psychologickou či etopedickou zprávu u dětí ze školských zařízení
 • Ukončení povinné školní docházky v devátém nebo nižším než devátém ročníku základní školy, nebo neúspěšné ukončení základní školy v devátém ročníku
 • Zájem o vzdělávání a zvolený obor

 

Přihlášky ke studiu se ve třetím kole podávají do obou oborů do 30. 8. 2024 a to pouze:

 • Odevzdání přihlášky na platném tiskopisu se všemi přílohami osobně, poštou nebo datovou schránkou

Povinné přílohy k přihlášce:

 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • výpis hodnocení za 1. a 2. pololetí předposledního a 2 pololetí posledního ročníku ZŠ
 • psychologická nebo etopedická zpráva o uchazeči ze školského zařízení, popřípadě zpráva PPP či SPC.

 

Počet přihlášek je neomezený, lze je podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání na této škole.

Tiskopis je k dispozici např. na odkazu:

https://msmt.gov.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě a doručují se.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.

Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání. 

O konání dalších kol přijímacího řízení budou informace zveřejněny pouze na webových stránkách Výchovného ústavu Černovice.

 

V Černovicích 24. 6. 2024