Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do těchto oborů a počet volných míst:

Práce ve stravování 65-51-E/02         2 volná  místa

Zahradnická výroba 41-52-E/02         4 volná místa

 

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb. a novely školského zákona č.472/2011 Sb.jsou stanovena následující kriteria:

  • dosažené vzdělání ( splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
  • v případě, že uchazeč podává přihlášku prostřednictvím našeho zařízení, zdravotní způsobilost se nevyžaduje

 

Přihlášku je nutné zaslat do 31. 8. 2023.

Další informace ke studiu najdete v sekci Střední škola - obory vzdělávání, podmínky přijímacího řízení.