Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do těchto oborů a počet volných míst:

 

Zahradnická výroba 41-52-E/02        3 volná místa

 

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb. a novely školského zákona č.472/2011 Sb.jsou stanovena následující kriteria:

  • dosažené vzdělání ( splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
  • v případě, že uchazeč podává přihlášku prostřednictvím našeho zařízení, nemusí být potvrzení o zdravotní způsobilosti

 

Přihlášku je nutné zaslat do 30. 9. 2023.

Další informace ke studiu najdete v sekci Střední škola - obory vzdělávání, podmínky přijímacího řízení.