Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Doplňkové volby do školské rady na období 2023/24

 

Doplňkové volby do školské rady na období 2023/2024 ze strany zákonných zástupců

 

Vzhledem k ukončení členství stávajícího člena ŠR paní Moniky Tancošové podle §167, odst. 9 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb. byly vyhlášeny doplňkové volby. Ze strany zákonných zástupců byla v řádném termínu doručena jedna žádost.

V souladu s ustanovením § 167, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb. byl pro další funkční období (po dobu studia dcery Diany Lalikové) od 01. 03. 2023 jmenován panem ředitelem Mgr. et Mgr. Josefem Michálkem zákonný zástupce paní Kvetoslava Laliková.

Zasedání školské rady  bude 01. 03. 2023

 

Zápis proveden dne 28. 02. 2023

 

Mgr. Pavlína Paclíková, předsedkyně školské rady