Obsah

Výsledky voleb do školské rady a volba předsedy školské rady

 

Dne 27. 9. 2018 proběhly volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., ve kterých byli zvoleni tito zástupci:

Mgr. Pavlína Paclíková - za pedagogické pracovníky
Jana Slámová - za zákonné zástupce
Mgr. Ludmila Míková - jmenována zřizovatelem

Předsedkyní školské rady byla jednohlasně schválena Mgr. Pavlína Paclíková.