Obsah

Závěrečné zkoušky šk. r. 2017/18

 

Pro všechny obory jsou:

         

 písemné     5. 6. 2018

 praktické   6. - 7. 6. 2018

 ústní          14. 6. 2018, čas pro jednotlivé obory bude upřesněn  

 studijní volno- 8., 11., 12., 13. 6.2018