Obsah

Závěrečné zkoušky šk. r. 2018/19

 

Pro všechny obory jsou:

         

 písemné     4. 6. 2019

 praktické   5. - 6. 6. 2019

 ústní          14. 6. 2019, čas pro jednotlivé obory bude upřesněn  

 studijní volno- 7., 10., 11., 12. a 13. 6. 2019