Obsah

Závěrečné zkoušky šk. r. 2019/20

 

Pro všechny obory jsou:

         

 písemné     3. 6. 2020

 praktické   9. - 10. 6. 2020

 ústní          18. 6. 2020, čas pro jednotlivé obory bude upřesněn  

 studijní volno- 11., 12. a 15., 16. a 17. 6. 2020