Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Závěrečné zkoušky šk. rok 2020/2021

Pro obor ZV jsou:         

  • písemné: 1. 6. 2021
  • praktické: 8. - 9. 6. 2021
  • ústní: 16. 6. 2021  
  • studijní volno: 10., 11. a 14. a 15. 6. 2021

Pro obor PVS jsou:         

  • písemné: 1. 6. 2021
  • praktické: 2.-3. 6. 2021 a 8. - 9. 6. 2021
  • ústní: 16. 6. 2021  
  • studijní volno: 10., 11. a 14. a 15. 6. 2021