Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Závěrečné zkoušky za šk. rok 2019-20- náhradní termín

Na základě Zákona č. 561/ 2004 Sb., § 74 a vyhlášky č. 47/2005 Sb., § 5 o ukončení vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů stanovuje zkušební komise a ředitel školy termín  závěrečné zkoušky v učebním oboru 65-51-E/02 Práce ve stravování takto:

3. 12. 2020             písemná část ZZ
9.- 10. 12. 2020     praktická část ZZ
18. 12. 2020           ústní část ZZ 

 

Zkušební komise:
Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky
Místopředseda ZK: Mgr. et Mgr. Josef Michálek, ředitel VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice
Členové ZK: Bc. Eva Pěnková, DiS., učitelka odborných předmětů, odborného výcviku a   třídní učitelka SŠ Černovice
                     Lenka Svadbová, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku SŠ Černovice
-podle Vyhlášky č. 47/2005 Sb. § 3, odst. 2, odborník z praxe Vladimíra Jiráková, kuchařka v Domově Kopretina Černovice