Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Závěrečné zkoušky za šk. rok 2020-2- náhradní termín

Náhradní a opravné termíny Závěrečných zkoušek - šk. r. 2020/21

Obor 65-51-E/02 Práce ve stravování

20. 9. 2021          písemná část     

21.- 22. 9. 2021  praktická část      

30. 9. 2021          ústní část

Pro všechny části je čas zahájení v 8.00 hod.