Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Zkušební komise šk. r. 2022/2023

Učební obor 65-51-E/02 Práce ve stravování (PVS)

Předseda ZK:

 • Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky

Místopředseda ZK:

 • Mgr. et Mgr. Josef Michálek, ředitel VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice

Členové ZK:

 • Bc. Eva Pěnková, DiS., učitelka odborných předmětů a odborné ho výcviku SŠ Černovice
 • Ondřej Štrouf- učitel odborných předmětů, odborného výcviku a třídní učitel SŠ Černovice
 • Lenka Svadbová, učitelka odborných předmětů, odborného výcviku a třídní učitelka SŠ Černovice
 • podle Vyhlášky č. 47/2005 Sb. § 3, odst. 2, odborník z praxe Vladimíra Jiráková, kuchařka, Domov Černovice Lidmaň

Termíny ZZ:   

 • písemná část ZZ – 1. 6. 2023
 • praktická část ZZ – 7. - 8. 6. 2023
 • ústní část ZZ – 15. 6. 2023 (začátek ZZ od 8.15 hod.)

(příprava k ZZ: 9., 12., 13. a 14. 6. 2023)

Učební obor 41-52-E/02 Zahradnická výroba (ZV)

Předseda ZK:

 • Ing. Štěpánka Dlouhá, učitelka OV v Odborné škole výroby a služeb Plzeň 

Místopředseda ZK:

 • Mgr. et Mgr. Josef Michálek, ředitel VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice

Členové ZK:  

 • Mgr. Irena Paďourková, učitelka odborných a všeobecných předmětů a třídní učitelka SŠ Černovice
 • Jiří Konvička, učitel odborného výcviku SŠ Černovice
 • podle Vyhlášky č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, odborník z praxe Anna Medková, pracovník obchodu U Slunečnice- květinářství a úpravy zahrad Černovice

Termíny ZZ:   

 • písemná část ZZ – 1. 6. 2023
 • praktická část ZZ – 7. - 8. 6. 2023
 • ústní část ZZ – 15. 6. 2023 (začátek ZZ od 10.30 hod.)
 • (příprava k ZZ: 9., 12., 13. a 14. 6. 2023)