Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

ZZ- náhradní a opravné termíny pro šk. r. 16/17