Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

ZZ- náhradní a opravné termíny za šk. r. 22/23

Náhradní termín Závěrečných zkoušek za šk. rok 2022/23 se koná:

Písemná část ZZ.   12. 9. 2023
Praktická část ZZ:  13. - 14. 9. 2023
 

Učební obor 65-51-E/02 Práce ve stravování (PVS)
Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky
Místopředseda ZK: Mgr. et Mgr. Josef Michálek, ředitel VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice
Členové ZK: Bc. Eva Pěnková, DiS., učitelka odborných předmětů a odborného výcviku SŠ Černovice
                  Lenka Svadbová, učitelka odborných předmětů  a třídní učitel SŠ Černovice 
                  - podle Vyhlášky č. 47/2005 Sb. § 3, odst. 2, odborník z praxe Vladimíra Jiráková, kuchařka, Domov Kopretina, Černovice