Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

O nás

Nabízíme odborný individuální přístup, multidisciplinární tým, spolupráci s rodinou, spolupráci s dalšími subjekty, dlouholeté zkušenosti, předporodní a poporodní přípravu a péči, profesní přípravu, dynamickou práci se skupinou. Využíváme moderní trendy práce a přístupu k problematice.

budova

Umíme primární prevenci a diagnostiku v SVP, reedukaci poruch chování dětí a mládeže, sekundární a terciální prevenci ve VÚ, terapeutické a etopedické vedení, reedukaci poruch chování

• nezletilých dívek
• těhotných nezletilých dívek
• nezletilých matek s dětmi
• dívek experimentujících s nývykovou látkou 

Cílem je příprava pro samostatný život, sebereflexe, sebeovládání, zvládání zátěžových situací, resocializace, teoretické znalosti, praktické dovednosti, zodpovědnost za sebe. 

Z historie

Za vznik zařízení, které mělo zajišťovat ochranu zanedbaných a opuštěných dětí vděčíme paní Marii Patové (27. 1. 1849 – 2. 9. 1916).  Velkou snahou této mladé učitelky bylo zřídit v Černovicích sirotčinec. V roce 1884 získala souhlas pražského spolku „Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek“ založit v Černovicích první dívčí ochranovnu opuštěných a zanedbaných dívek v Českém království s názvem „U dobrého pastýře“. Dne 21. prosince 1885 výbor oficiálně zveřejnil své stanovy a tak vznikl spolek s názvem „Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek“, který fungoval až do roku 1939. Děvčata posílal do Černovic buď pražský spolek, nebo se jich Marie Patová sama ujala....více