Obsah

04.01.2021

Opatření PES pro oblast školství (pdf)

Opatření protiepidemiologického systému pro oblast školství

Detail

O nás

Nabízíme odborný individuální přístup, multidisciplinární tým, spolupráci s rodinou, spolupráci s dalšími subjekty, dlouholeté zkušenosti, předporodní a poporodní přípravu a péči, profesní přípravu, dynamickou práci se skupinou. Využíváme moderní trendy práce a přístupu k problematice.

 

budova

Umíme primární prevenci a diagnostiku v SVP, reedukaci poruch chování dětí a mládeže, sekundární a terciální prevenci ve VÚ, terapeutické a etopedické vedení, reedukaci poruch chování

• nezletilých dívek
• těhotných nezletilých dívek
• nezletilých matek s dětmi
• dívek experimentujících s nývykovou látkou 

 

Cílem je příprava pro samostatný život, sebereflexe, sebeovládání, zvládání zátěžových situací, resocializace, teoretické znalosti, praktické dovednosti, zodpovědnost za sebe. 

Z historie

Za vznik zařízení, které mělo zajišťovat ochranu zanedbaných a opuštěných dětí vděčíme paní Marii Patové (27. 1. 1849 – 2. 9. 1916).  Velkou snahou této mladé učitelky bylo zřídit v Černovicích sirotčinec. V roce 1884 získala souhlas pražského spolku „Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek“ založit v Černovicích první dívčí ochranovnu opuštěných a zanedbaných dívek v Českém království s názvem „U dobrého pastýře“. Dne 21. prosince 1885 výbor oficiálně zveřejnil své stanovy a tak vznikl spolek s názvem „Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek“, který fungoval až do roku 1939. Děvčata posílal do Černovic buď pražský spolek, nebo se jich Marie Patová sama ujala....více

Aktuality

04.01.2021

Opatření PES pro oblast školství (pdf)

Opatření protiepidemiologického systému pro oblast školství

Detail Aktuálně