Obsah

Hlavní prázdniny jsou v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Dívky mohou odjíždět na pobyt mimo zařízení dne 30. 6. odpoledne po vyučování, návrat dívek je stanoven na 26. 8. 2020 (středa).

Zákonní zástupci musí zaslat žádost o pobyt dcery (dcery s dítětem) do zařízení, následně se k pobytu vyjádří příslušný OSPOD v místě bydliště.

Zprávy