Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Jmenovaný pověřenec GDPR

Od 25. května 2018 je v účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation), Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem na ochranu osobních údajů VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice je:

Mgr. Zuzana Bayerová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Praha 1

Tel.: 234 811 961

E-mail: gdpr@msmt.cz