Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Jmenovaný pověřenec GDPR

Podle článku č. 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 s účinností od 29. 2. 2024 je jmenovaným pověřencem na ochranu osobních údajů VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice:

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Tel.: 234 811 105, mobil. tel.: 770 153 573

E-mail: gdpr@msmt.cz

popř. dagmar.souckovamikolaskova@msmt.cz