Obsah

Středisko výchovné péče

 

Od 1. 10. 1995 bylo zřízeno při Výchovném ústavu v Černovicích „Středisko výchovné péče“. Toto středisko pro děti a mládež poskytuje ambulantní formou všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži, u nichž se v průběhu jejich vývoje objevily takové poruchy chování, které jsou již odchylkou od psychologické, pedagogické a sociální normy, klientům s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Cílem střediska je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným problémům, jakými jsou kriminalita, toxikománie, psychické poruchy a jiné.

Od 1.9. 2020 zahájí svoji činnost pobočka ambulantního Střediska výchovné péče v Táboře.