Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Nabídka vzdělávání

Střední škola V Hati 700 nabízí různé formy vzdělávání. Její kapacita je 48 žákyní v těchto oborech vzdělávání:

 

Obor vzdělání 65-51-E/02

Práce ve stravování je otevřen od 1. 9. 2011, je dvouletý s možností získání výučního listu. Absolventky se uplatní jako pomocné pracovnice ve stravovacích službách, v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách, při přípravě studené kuchyně. Jsou schopny připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Zvládnou jednoduchou obsluhu hostů nebo mohou pomáhat v obsluze při bufetovém uspořádání.

 

Obor vzdělání 41-52-E/02

Zahradnická výroba  je dvouletý, zakončený závěrečnou zkouškou s možností získání výučního listu. Byl nově otevřen od 1. 9. 2012 a pracujeme podle vytvořeného ŠVP- Zahradnice.  Odborný výcvik probíhá na zahradě. Připravuje žákyně v oblasti květinářství, okrasného zahradnictví a zelinářství. Pozornost se věnuje základní vazačské a aranžérské práci, přehledu o zahradnických strojích a zařízeních a osvojení základních pěstitelských technologií a materiálů. Absolventka je schopna po příslušné praxi vykonávat i náročnější práce hlavně v oblasti okrasného zahradnictví a zelinářství.

 

 

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázek