Obsah

Střední škola V Hati 700 nabízí různé formy vzdělávání. Její kapacita je 48 žákyní v těchto oborech vzdělávání:

V tomto školním roce 2019/2020 jsou otevřeny tyto obory: Práce ve stravování a Zahradnická výroba.

 

Obor vzdělání 65-51-E/02 Práce ve stravování, ŠVP Kuchařské práce, byl otevřen od 1. 9. 2011, je dvouletý s možností získání výučního listu. Absolventky se uplatní jako pomocné pracovnice ve stravovacích službách, v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách, při přípravě studené kuchyně. Jsou schopny připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Zvládnou jednoduchou obsluhu hostů nebo mohou pomáhat v obsluze při bufetovém uspořádání.

 

Obor vzdělání 41-52-E/02 Zahradnická výroba, ŠVP Zahradnické práce,  je dvouletý, zakončený závěrečnou zkouškou s možností získání výučního listu. Byl otevřen od 1. 9. 2012 a pracujeme podle vytvořeného ŠVP- Zahradnice.  Odborný výcvik probíhá na zahradě. Připravuje žákyně v oblasti květinářství, okrasného zahradnictví a zelinářství. Pozornost se věnuje základní vazačské a aranžérské práci, přehledu o zahradnických strojích a zařízeních a osvojení základních pěstitelských technologií a materiálů. Absolventka je schopna po příslušné praxi vykonávat i náročnější práce hlavně v oblasti okrasného zahradnictví a zelinářství.Obor vzdělávání 31-59-E/02 Šití prádla byl otevřen od 1. 9. 2010. Pracujeme podle vytvořeného ŠVP - Škola šití. Obor dává možnost vyučení ve dvouletém oboru vzdělání a získání výučního listu. Žákyně zvládají základy ručního a strojového šití, šijí záclony, povlečení, dětské oblečení, postupně složitější výrobky - montérky, pánské košile, zástěry, pyžama, halenky. Učí se pracovat se střihy. Dílny pro odborný výcvik jsou dostatečně technicky vybavené.

 

Obor vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby byl otevřen od 1. 9. 2011. Žákyním dává možnost vyučení ve dvouletém oboru a získání výučního listu. Absolventky se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, kancelářích nebo veřejných prostorách. Rovněž je možné uplatnění při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků.