Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský

 

Název projektu: Vzdělávání v rámci OP JAK- Výchovný ústav, středisko výchovné péče,
                             střední škola a školní jídelna Černovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004680

 

 Účelem dotace je:

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

Cíl projektu:

Rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování (personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání; spolupráce s rodiči žáků a veřejností).


Datum zahájení fyzické realizace projektu:    1. 2. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2026