Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Informace k přijímacímu řízení

PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA UČEBNÍ OBORY
 PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:  

Obory středního vzdělávání s výučním listem a předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

65-51-E/02     Práce ve stravování                            16 žáků

41-52-E/02     Zahradnická výroba                             8 žáků
 

Základní informace a kritéria přijímacího řízení

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení:

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně tři přihlášky.
Na přihlášce musí uchazeč závazně zvolit pořadí škol podle priority.
Přihlášky můžete podat v termínu od 1. února 2024 do 20. února 2024.

1. Elektronicky (s ověřenou  identitou – eGovermentu nebo Bankovní).

2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z on-line systému.

3. Papírovou přihláškou s přílohami- lékařský posudek a hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Podrobnosti najdete na www.prihlaskynastredni.cz.
 

Jednotná zkouška:

Na učební obory se přijímací zkouška nekoná.


Oznámení výsledků přijímacího řízení:

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn  15. května 2024 na webových stránkách školy a úřední desce školy v ulici Strojírenská po dobu a na webu centrálního systému Cermatu.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu a o další přijetí se může ucházet ve 2. kole.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

2. kolo přijímacího řízení:

Přihlášky můžete podat v termínu od 19. května 2024 do 24. května 2024.
Procedura a podmínkou jsou stejné jako v kole prvním. 
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 21. června 2024 na webových stránkách školy a úřední desce školy v ulici Strojírenská po dobu a na webu centrálního systému Cermatu.