Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Letní ochutnávka v Hati 26. 6. 2012

Letní ochutnávka v Hati 26. 6. 2012

PROJEKTOVÝ DEN

LETNÍ  OCHUTNÁVKA  V HATI


Začlenění průřezových témat všech oborů k uvědomění vzájemných souvislostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí.


Cíl:                                                                                                                                                                                       
Podpořit tvůrčí činnost žákyní s uplatněním zásad racionální výživy při přípravě pokrmů pro obor Práce ve stravování. Spolupracovat s ostatními obory (týmové řešení) v otázkách zdravého životního stylu. Vhodně se prezentovat při ukázkách. Využít metod, které vedou k podpoře samostatné poznávací činností žákyní.

Forma prezentace:
Obor PVS - připraví jednoduché občerstvení dle zásad racionální výživy 
                  -připraví ukázku úpravy stolování běžnou i slavnostní 
Obor ŠP- připraví ukázku módních trendů pro mladé 
Obor SKP- připraví ukázku sezónní zeleniny dle možností 
PRŠ - hudební vystoupení, výzdoba, dárky
Sportovní aktivity

Přínos:
- ukázat jinou formou, co se žákyně za školní rok naučily
- slavnostní rozloučení se školním rokem
- spolupráce mezi obory ke společné prezentaci ostatním zaměstnancům
- uvědomění zdravého životního stylu
- ke správnému duševnímu zdraví může přispět vhodně volený humor a nadsázka

Hodnocení:
Žákyně prvního ročníku oboru Práce ve stravování připravily dle receptů jednoduché občerstvení dle moderních trendů na podporu zdraví ve výživě. Ovocné a zeleninové saláty, pomazánky a další saláty z luštěnin, těstovin a rýže. Přílohou byly čerstvě upečené bagetky a chléb. Vyvrcholením projektového dne bylo předvedení výrobků s ochutnávkou pro zúčastněné a pozvané hosty.
Obecným cílem této aktivity byl rozvoj odborných kompetencí žákyň v oblasti biosurovin a přípravy biopotravin, prezentace výsledku práce jednotlivých oborů vzdělání, práce s informacemi a uvědomění si vztahu k životnímu prostředí.
Aktivitou jsou u žákyň rozvíjeny kompetence řešení problémů, kompetence sociální (plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobku), personální (kriticky hodnotit výsledky své práce), komunikativní.

Projektový den byl doprovázen mezipředmětovými aktivitami a soutěžemi i z jiných oborů. Módní přehlídka z oboru Šití prádla, ukázka květinových vazeb z oboru Květinářské a sadovnické práce.
S velkým nadšením byla přijata soutěž o poznávání předmětů v temném a morbidním prostředí sklepních prostorů školy, např. ve sklenici plném uvařených špaget musely najít hřebík  apod. nebo rozpoznat druh míčku.
Na závěr vystoupila děvčata s hudebním programem, který byl krásnou tečkou za celým dnem a i potažmo školním rokem.
 

Fotografie jsou umístěny na www stránkách střední školy.