Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Letní ochutnávka v Hati 26. 6. 2012

Začlenění průřezových témat všech oborů k uvědomění vzájemných souvislostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí.

Cíl:                                                                                              

Podpořit tvůrčí činnost žákyní s uplatněním zásad racionální výživy při přípravě pokrmů pro obor Práce ve stravování. Spolupracovat s ostatními obory (týmové řešení) v otázkách zdravého životního stylu. Vhodně se prezentovat při ukázkách. Využít metod, které vedou k podpoře samostatné poznávací činností žákyní.

Forma prezentace:

Obor PVS

 • připraví jednoduché občerstvení dle zásad racionální výživy 
 • připraví ukázku úpravy stolování běžnou i slavnostní 

Obor ŠP

 • připraví ukázku módních trendů pro mladé 

Obor SKP

 • připraví ukázku sezónní zeleniny dle možností 

PRŠ

 • hudební vystoupení, výzdoba, dárky
 • sportovní aktivity

Přínos:

 • ukázat jinou formou, co se žákyně za školní rok naučily
 • slavnostní rozloučení se školním rokem
 • spolupráce mezi obory ke společné prezentaci ostatním zaměstnancům
 • uvědomění zdravého životního stylu
 • ke správnému duševnímu zdraví může přispět vhodně volený humor a nadsázka

Hodnocení:

Žákyně prvního ročníku oboru Práce ve stravování připravily dle receptů jednoduché občerstvení dle moderních trendů na podporu zdraví ve výživě. Ovocné a zeleninové saláty, pomazánky a další saláty z luštěnin, těstovin a rýže. Přílohou byly čerstvě upečené bagetky a chléb. Vyvrcholením projektového dne bylo předvedení výrobků s ochutnávkou pro zúčastněné a pozvané hosty.

Obecným cílem této aktivity byl rozvoj odborných kompetencí žákyň v oblasti biosurovin a přípravy biopotravin, prezentace výsledku práce jednotlivých oborů vzdělání, práce s informacemi a uvědomění si vztahu k životnímu prostředí.

Aktivitou jsou u žákyň rozvíjeny kompetence řešení problémů, kompetence sociální (plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobku), personální (kriticky hodnotit výsledky své práce), komunikativní.

Projektový den byl doprovázen mezipředmětovými aktivitami a soutěžemi i z jiných oborů. Módní přehlídka z oboru Šití prádla, ukázka květinových vazeb z oboru Květinářské a sadovnické práce.

S velkým nadšením byla přijata soutěž o poznávání předmětů v temném a morbidním prostředí sklepních prostorů školy, např. ve sklenici plném uvařených špaget musely najít hřebík  apod. nebo rozpoznat druh míčku.

Na závěr vystoupila děvčata s hudebním programem, který byl krásnou tečkou za celým dnem a i potažmo školním rokem.

Fotografie jsou umístěny na www stránkách střední školy.