Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Projektový týden Zahradnice

Projektový týden pro obory Zahradnická výroba a Sadovnické a květinářské práce

Anotace

Základní myšlenkou projektového týdne je propojení teoretických a praktických znalostí žákyň v zahradnických oborech. Jde také o motivaci žákyň k učení, pochopení využívání nových získaných vědomostí v budoucím životě jak v zaměstnání, tak i v rodině. 
Cílem projektového týdne v obou zahradnických oborech je výroba vánočního svícnu a vytvoření dekorace ze suchých květin podle vlastní fantazie. Důraz je kladen hlavně na samostatnost, kvalitu práce, přesnost a tvůrčí přístup. U žákyň se tak rozvíjí odborné dovednosti a znalosti. Žákyně si promyslí a připraví různé možnosti výroby vánočních a květinových dekorací. Současně se seznámí se zvyky a tradicemi spojenými s vánočním obdobím. 

Organizace výuky

Dívky si samy vyberou ve velkoskladu ZC Jindřichův Hradec vhodný materiál za doprovodu učitelů odborného výcviku a zúčastní se nákupu potřebných pomůcek na své výrobky. Musí sledovat ceny jak materiálu na vstupu při výrobě, tak i ceny hotových výrobků. V určeném týdnu se budou věnovat výrobě vánočního svícnu a dekorace. Vzhledem k tomu, že v tomto období zajišťují děvčata výrobu vánočních svícnů a adventních věnců pro vánoční prodej na výstavě pořádané VÚ, rozhodně ten jejich svícen nebude jediný, který vyrobí. Na závěr vytvoří písemnou dokumentaci doplněnou fotografiemi a zhodnotí v ní své celotýdenní snažení.

Vyučovací předměty

  1. Zahradnická výroba I. ročník - dívky budou vyrábět převážně v rámci svého odborného výcviku, ale pochopitelně budou používat znalosti získané v předmětu Květinářství a Základy botaniky.
  2. Sadovnické a květinářské práce II. ročník – dívky použijí znalosti z odborného výcviku a také z odborných předmětů Květinářství a Sadovnictví. 

Závěr – zhodnocení projektového týdne

Žákyně pracovaly na odborném výcviku s přírodním materiálem již od poloviny listopadu, neboť se učily vyrábět adventní věnce. Měly tedy zvládnutou techniku používání běžného aranžovacího nářadí a okrasné zeleně. 

Hlavním úkolem projektového týdne pro zahradnické obory bylo ověření zručnosti a samostatnosti při výrobě květinových dekorací s různou tématikou. Dívky si zároveň vyzkoušely zorganizování a naplánování nákupu potřebných materiálů a nakonec i složitost prodeje hotových výrobků.  

Dívkám se zadaný samostatný úkol velmi líbil, pracovaly se zaujetím a zkoušely různé varianty návrhů. Nakonec si vytvořily výrobky, které nejvíce odpovídaly jejich představám vánočních a květinových dekorací.  

Vánoční tématika se ukázala jako vhodně zvolená, neboť se dotýká citů nás všech.