Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Historická období jsme pro přehlednost rozdělili dle významných mezníků:

  • období do r. 1958 - vznik Dětského domova
  • období 1959 - 1991
  • období od 1992 - vznik prvního kojeneckého oddělení pro nezletilé matky s dětmi

obrázekobrázekobrázek

 

 

Historie 1958 - 1991

V roce 1959 byla v pavilonech zřízena učňovská škola s oborem šička prádla a  byla zřízena detašovaná dílna n. p. Kozak (kožedělná výroba), zakoupeny šicí stroje a zaměstnáni externí pracovníci. Děvčata rovněž nastupovala do pracovních poměrů v kuchyni, prádelně a na zahradě.

V roce 1961 bylo zařízení přejmenováno na Výchovný ústav mládeže – VÚM. Do funkce ředitele nastoupil pan Josef Bartoň (1924 – 2002). Zaměřil se především na výuku a mimoškolní činnost příliš neovlivňoval. V letech jeho působení měl ústav kapacitu 70 chovanek. Vedení tak velkého ústavu vyžadovalo neustálou osobní účast ředitele jak při práci s děvčaty, tak i s pracovníky.  Zřejmě sám zhodnotil svoje možnosti v tak náročné funkci a na vlastní žádost v roce 1970 z ústavu odešel. V dalších letech došlo k přejmenování ústavu na: Domov mládeže s ochrannou výchovou s tzv. středně těžkým režimem pro rozumově normální mládež.

Dne 1. 9. 1970 byl do funkce ředitele dosazen pan Jan Nový (1938 – 1987). Usiloval o zavedení řádu ve všech činnostech. Pod jeho vedením byly zpracovány veškeré zásadní dokumenty, organizační a provozní směrnice, vnitřní řád, systém hodnocení apod. Vymezil práva a povinnosti jak zaměstnanců, tak i děvčat. Činnost děvčat byla organizována až vojenským způsobem. Jeho náročnost nesměřovala jen k děvčatům a pracovníkům, ale i vůči své osobě. Děvčata byla důsledně vedena k profesní přípravě a k přímému zapojení do pracovního procesu jak v zemědělství, tak v průmyslu.

25. ledna 1971 bylo zřízeno detašované pracoviště našeho výchovného ústavu v Jindřichově Hradci, vznikla tak pracovně výchovná skupina pro 12 chovanek při n. p. Jitka Otín. V roce 1989 se z detašovaného pracoviště stalo samostatné zařízení – Výchovný ústav, v současné době s léčebným režimem.

1. 3. 1988 se stala ředitelkou paní Marie Géciová, která na vedoucí místo vstupovala s velkými zkušenostmi a důkladnou znalostí ústavní výchovy. Budoucnost ústavu zajistila zřízením oddělení pro nezletilou matku a dítě. Podařilo se jí zkvalitnit pracovní podmínky na všech úsecích. Vybudovala prostory, které splňují moderní potřeby výchovy.

Výchovný ústav

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Verze pro snadné čtení