Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Historická období jsme pro přehlednost rozdělili dle významných mezníků:

  • období do r. 1958 - vznik Dětského domova
  • období 1959 - 1991
  • období od 1992 - vznik prvního kojeneckého oddělení pro nezletilé matky s dětmi

obrázekobrázekobrázek

 

 

Historie 1958 - 1991

V roce 1959 byla v pavilonech zřízena učňovská škola s oborem šička prádla a  byla zřízena detašovaná dílna n. p. Kozak (kožedělná výroba), zakoupeny šicí stroje a zaměstnáni externí pracovníci. Děvčata rovněž nastupovala do pracovních poměrů v kuchyni, prádelně a na zahradě.

V roce 1961 bylo zařízení přejmenováno na Výchovný ústav mládeže – VÚM. Do funkce ředitele nastoupil pan Josef Bartoň (1924 – 2002). Zaměřil se především na výuku a mimoškolní činnost příliš neovlivňoval. V letech jeho působení měl ústav kapacitu 70 chovanek. Vedení tak velkého ústavu vyžadovalo neustálou osobní účast ředitele jak při práci s děvčaty, tak i s pracovníky.  Zřejmě sám zhodnotil svoje možnosti v tak náročné funkci a na vlastní žádost v roce 1970 z ústavu odešel. V dalších letech došlo k přejmenování ústavu na: Domov mládeže s ochrannou výchovou s tzv. středně těžkým režimem pro rozumově normální mládež.

Dne 1. 9. 1970 byl do funkce ředitele dosazen pan Jan Nový (1938 – 1987). Usiloval o zavedení řádu ve všech činnostech. Pod jeho vedením byly zpracovány veškeré zásadní dokumenty, organizační a provozní směrnice, vnitřní řád, systém hodnocení apod. Vymezil práva a povinnosti jak zaměstnanců, tak i děvčat. Činnost děvčat byla organizována až vojenským způsobem. Jeho náročnost nesměřovala jen k děvčatům a pracovníkům, ale i vůči své osobě. Děvčata byla důsledně vedena k profesní přípravě a k přímému zapojení do pracovního procesu jak v zemědělství, tak v průmyslu.

25. ledna 1971 bylo zřízeno detašované pracoviště našeho výchovného ústavu v Jindřichově Hradci, vznikla tak pracovně výchovná skupina pro 12 chovanek při n. p. Jitka Otín. V roce 1989 se z detašovaného pracoviště stalo samostatné zařízení – Výchovný ústav, v současné době s léčebným režimem.

1. 3. 1988 se stala ředitelkou paní Marie Géciová, která na vedoucí místo vstupovala s velkými zkušenostmi a důkladnou znalostí ústavní výchovy. Budoucnost ústavu zajistila zřízením oddělení pro nezletilou matku a dítě. Podařilo se jí zkvalitnit pracovní podmínky na všech úsecích. Vybudovala prostory, které splňují moderní potřeby výchovy.

Výchovný ústav

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Verze pro snadné čtení