Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Podzimní prázdniny

Oznamujeme termín podzimních prázdnin: pondělí 26. 10. 2020 až pátek 30. 10. 2020.

Dívky mohou odjíždět v pátek 23. 10. 2020 po vyučování, návrat je stanoven na neděli
1. 11. 2020 do 18 hodin (matky s dětmi), do 21 hodin ostatní.

Zákonní zástupci musí zaslat do zařízení písemnou žádost. 

čtvrtek 26. října 2017 a pátek 27. října 2017

Více zde: http://www.skolajitrni.cz/prazdniny/
čtvrtek 26. října 2017 a pátek 27. října 2017

Více zde: http://www.skolajitrni.cz/prazdniny/