Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Podzimní prázdniny

Oznamujeme termín podzimních prázdnin: středa 27. 10. 2021 a pátek 29. 10. 2021.

Dívky mohou odjíždět v úterý 26. 10. 2021 po vyučování, návrat je stanoven na neděli
31. 10. 2021 do 18 hodin (matky s dětmi), do 21 hodin ostatní.

Zákonní zástupci musí zaslat do zařízení písemnou žádost. 

čtvrtek 26. října 2017 a pátek 27. října 2017

Více zde: http://www.skolajitrni.cz/prazdniny/
čtvrtek 26. října 2017 a pátek 27. října 2017

Více zde: http://www.skolajitrni.cz/prazdniny/