Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Dýňobraní 2022

Projekt – dýňobraní

Cíl:                                                                                                                                                Podpořit tvůrčí činnost žákyní, které musí vyhledat odborné informace z internetu a připravit si různé v. Důraz je kladen na rozvoj dovedností z odborného výcviku u kuchařek a zahradnic.

Organizace:
Dne 20. 10. 2022 se uskutečnilo v naší Střední škole podzimní dýňobraní. A když dýňobraní, tak se vše točilo okolo dýní a s tím spojený Halloween. Vytvořili jsme čtyři tvořivé dílny, ve kterých probíhaly různé aktivity. V jedné se vydlabávaly dýně, ve druhé se tvořily obličejové škrabošky, v další se vyráběli pavouci a strašidýlka z textilních materiálů. Ve cvičných kuchyňkách dívky vyráběly občerstvení, které připravovaly již v předchozích dnech. V průběhu tohoto dne si děvčata mohla vybrat jakékoli aktivity, většinou vyzkoušela všechny. Od 10 hod se mohli zaměstnanci přijít podívat na naše tvoření a výrobky. V jedné ze tříd jsme postupně představily všechno, co se vyrobilo. Návštěvníci a posléze i děvčata mohla vidět a ochutnat mnoho pokrmů vyrobené z dýně a to: dýňovou polévku s krutony, jednohubky se třemi různými pomazánkami z dýně, dýňové muffiny, dýňová bábovka, dýňový perník, slané sýrovo-dýňové tyčky, dýňové koláčky s tvarohem a dýňovým pyré, věnečky s citrónovo - dýňovým krémem, překlápěná dýňová kolečka s ořechy, dýňový koláč s drobenkou, cookies sušenky s kousky dýně a jako nápoj  káva dýňové latté.
Celý den se velmi vydařil, děvčata byla spokojena, velmi se bavila a byla i překvapená, co všechno lze vyrobit.

Rozvíjené klíčové kompetence
- kompetence k řešení problémů, kompetence sociální (plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobků)
- personální kompetence (kriticky hodnotit výsledky své práce)
- kompetence komunikativní (vhodně se vyjadřovat a prezentovat)

Použité metody:
problémové vyučování, práce ve skupině, rozhovor, samostatná práce žáků

Přínos:
- využití nabytých vědomostí, zvolení metody a prostředky vhodné ke splnění úkolu
- přizpůsobení se na pracovní prostředí, pracování samostatně i v týmu
- uvědomit si odpovědný postoj k danému úkolu
- využití zkušenosti, prezentace a obhajoba svých názorů
- vyhledávání informací z různých zdrojů a pracovat s nimi
- získání pozitivního vztahu k povolání, k práci, využití získaných poznatků z oboru                                - poznání smyslu a cíle činnosti, plánování, organizování aktivit
- dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví