Obsah

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE POSKYTUJE

  • pomoc a radu v obtížných životních situacích – při selhání rodičovské péče, při reaktivních útěcích dětí a mládeže, suicidních stavech, pomoc lidem postiženým sektami, mladistvým toxikomanům, atd.
  • preventivní péči – zmírnění vlivu negativního výchovného prostředí, při výchovných obtížích zabránění deformace rozvoje osobnosti, atd.
  • telefon pro děti a mládež v krizové situaci
  • výjezdy pracovníků SVP k naléhavým případům – řešení problémů na místě
  • možnost osobní návštěvy v SVP – psychologická a etopedická vyšetření, konzultace, terapeutická sezení, relaxační cvičení, pomoc dětem s ADHD, CAN a specifickými poruchami učení
  • spolupráce se školami, školskými i zdravotnickými zařízeními

Pracovníci střediska výchovné péče chtějí aktivně spolupracovat s rodiči, pracovníky škol, speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden, sociálními pracovníky, pracovníky policie ČR a také pracovníky společenských institucí participujících na výchově dětí a mládeže. Vzhledem k tomu, že na území našeho regionu není zařízení podobného typu, které by zajišťovalo péči o zmíněnou populaci a následně by pak napomáhalo ke zmírnění kriminality a jiných negativních jevů, těšíme se na Vaší návštěvu a následnou spolupráci.