Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

SVP Tábor

Středisko výchovné péče – pobočka Tábor

Poskytujeme:

 • Poradenství zaměřené na hledání příčiny problému a pomoc při řešení, ale i přehled o možnostech spolupráce s jinými institucemi
 • Individuální setkání (klient – terapeut)
 • Rodinná terapie – práce s celou rodinou
 • Psychoterapie směřující k porozumění svým pocitům a sám sobě, hledání nových způsobů řešení obtížných situací
 • Skupinová setkání (mezi vrstevníky s podobnými obtížemi)
 • Pomoc pedagogům

Typy problémů, se kterými můžeme pomoci:

 • Komunikační problémy
 • Vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami)
 • Krize dospívání
 • Zhoršení školního prospěchu
 • Záškoláctví
 • Útěky z domova
 • Krádeže
 • Kontakt s drogou, alkoholem
 • Agresivita (neadekvátní řešení situací)
 • Šikana (oběti, agresoři)

Spolupráce se střediskem probíhá následujícím způsobem:

Před první návštěvou střediska je nutné se objednat telefonicky, nebo pomocí e-mailu. Objednat se můžete u odborných pracovníků (viz kontakty). Pokud nezvedáme telefon, věnujeme se jiným klientům. V nejbližší možné době se Vám ozveme zpět a domluvíme setkání.

Délka první konzultace je zpravidla 1-1,5 hodiny.

Během první konzultace s odborným pracovníkem proberete situaci, která Vás tíží včetně možností řešení. Pokud situace nebude mít jednoduché a rychlé řešení, je možná delší spolupráce.

Pokud si domluvíte konzultaci, a pak z vážných rodinných důvodů nemůžete přijít, je nutné se omluvit den předem, nebo nejpozději téhož dne ráno.

Rodinná a individuální sezení:

Společně s klientem a jeho rodiči hledáme cestu, jak porozumět problému, který je trápí, snažíme se nalézt možnosti, jak jej řešit. Délka péče záleží na dohodě mezi klienty a naším střediskem. Krátkodobé vedení je ukončeno do dvou měsíců, kdy proběhne alespoň 5 schůzek, dlouhodobé vedení je delší a komplexnější péče, která nemusí být časově omezena.

Psychologická vyšetření:

Přináší bližší informace o psychologických souvislostech a pomáhá identifikovat příčiny problémů klienta, jeho silné stránky, schopnosti a dovednosti ke zvládání zátěžových situací.

Individuální intervence ve školním prostředí:

Součástí péče o klienta může být intervence ve školním prostředí zaměřená na řešení aktuálního problému. Děje se tak vždy po dohodě se zákonným zástupcem a pedagogy v dané škole.

Co můžete očekávat:

 • Bezpečný prostor pro nalézání schopností řešit svoje životní potíže a pro hledání cest k sobě samému
 • Důvěru a pochopení
 • Diskrétnost, dodržování etických zásad a úmluvy o právech dítěte
 • Individuální přístup
 • Odborný tým pracovníků
 • Spolupráci se školami a ostatními pomáhajícími organizacemi – pedagogicko-psychologická poradna, orgán sociálně právní ochrany dětí, pedopsychiatr, neurolog, probační a mediační služba, policie, soud atd.

Konkrétní problémy řešíme především ambulantními schůzkami, které mohou být jak jednorázové, tak opakované nebo se může jednat o dlouhodobou spolupráci.

V případě potřeby zajišťujeme i krizovou telefonickou komunikaci nebo terénní službu.

Prostory střediska mají bezbariérový přístup (kromě WC).

Středisko výchovné péče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Verze pro snadné čtení