Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

SVP Tábor

Středisko výchovné péče – pobočka Tábor

Poskytujeme:

 • Poradenství zaměřené na hledání příčiny problému a pomoc při řešení, ale i přehled o možnostech spolupráce s jinými institucemi
 • Individuální setkání (klient – terapeut)
 • Rodinná terapie – práce s celou rodinou
 • Psychoterapie směřující k porozumění svým pocitům a sám sobě, hledání nových způsobů řešení obtížných situací
 • Skupinová setkání (mezi vrstevníky s podobnými obtížemi)
 • Pomoc pedagogům

Typy problémů, se kterými můžeme pomoci:

 • Komunikační problémy
 • Vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami)
 • Krize dospívání
 • Zhoršení školního prospěchu
 • Záškoláctví
 • Útěky z domova
 • Krádeže
 • Kontakt s drogou, alkoholem
 • Agresivita (neadekvátní řešení situací)
 • Šikana (oběti, agresoři)

Spolupráce se střediskem probíhá následujícím způsobem:

Před první návštěvou střediska je nutné se objednat telefonicky, nebo pomocí e-mailu. Objednat se můžete u odborných pracovníků (viz kontakty). Pokud nezvedáme telefon, věnujeme se jiným klientům. V nejbližší možné době se Vám ozveme zpět a domluvíme setkání.

Délka první konzultace je zpravidla 1-1,5 hodiny.

Během první konzultace s odborným pracovníkem proberete situaci, která Vás tíží včetně možností řešení. Pokud situace nebude mít jednoduché a rychlé řešení, je možná delší spolupráce.

Pokud si domluvíte konzultaci, a pak z vážných rodinných důvodů nemůžete přijít, je nutné se omluvit den předem, nebo nejpozději téhož dne ráno.

Rodinná a individuální sezení:

Společně s klientem a jeho rodiči hledáme cestu, jak porozumět problému, který je trápí, snažíme se nalézt možnosti, jak jej řešit. Délka péče záleží na dohodě mezi klienty a naším střediskem. Krátkodobé vedení je ukončeno do dvou měsíců, kdy proběhne alespoň 5 schůzek, dlouhodobé vedení je delší a komplexnější péče, která nemusí být časově omezena.

Psychologická vyšetření:

Přináší bližší informace o psychologických souvislostech a pomáhá identifikovat příčiny problémů klienta, jeho silné stránky, schopnosti a dovednosti ke zvládání zátěžových situací.

Individuální intervence ve školním prostředí:

Součástí péče o klienta může být intervence ve školním prostředí zaměřená na řešení aktuálního problému. Děje se tak vždy po dohodě se zákonným zástupcem a pedagogy v dané škole.

Co můžete očekávat:

 • Bezpečný prostor pro nalézání schopností řešit svoje životní potíže a pro hledání cest k sobě samému
 • Důvěru a pochopení
 • Diskrétnost, dodržování etických zásad a úmluvy o právech dítěte
 • Individuální přístup
 • Odborný tým pracovníků
 • Spolupráci se školami a ostatními pomáhajícími organizacemi – pedagogicko-psychologická poradna, orgán sociálně právní ochrany dětí, pedopsychiatr, neurolog, probační a mediační služba, policie, soud atd.

Konkrétní problémy řešíme především ambulantními schůzkami, které mohou být jak jednorázové, tak opakované nebo se může jednat o dlouhodobou spolupráci.

V případě potřeby zajišťujeme i krizovou telefonickou komunikaci nebo terénní službu.

Prostory střediska mají bezbariérový přístup (kromě WC).

 

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnická pomoc probíhá ve Středisku výchovné péče Tábor v souladu se zákonem č. 198/2002 O dobrovolnické službě. S každým dobrovolníkem je uzavřena písemná dohoda a na vyžádání vám vystavíme potvrzení o realizaci dobrovolnické služby. Při dobrovolnické činnosti je nutný minimální věk 15 let. Osoby mladší 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce.
Vaše zapojení do dobrovolnické služby může být důležitou výhodnou při výběrovém řízení do nové práce nebo třeba při přijímacích zkouškách na vysněnou školu. V případě, že se chcete zapojit jako dobrovolník v našem středisku, kontaktujte, prosím, koordinátorku dobrovolníků Ladu Veverkovou. Těšíme se na Vás.
 

Středisko výchovné péče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Verze pro snadné čtení