Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Vánoční prázdniny

Oznamujeme termín vánočních prázdnin: sobota 21. prosince 2019 až 5. ledna 2020.

Dívky mohou odjíždět v pátek 20. 12. 2019 po vyučování, návrat je stanoven na 5. 1. 2020 do 18 hodin (matky s dětmi), do 21 hodin ostatní. Školní vyučování začíná 6. 1. 2020.